Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

05 | Biçim

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
Atatürk

Bilim insanın içinde yaşadığı doğayı ve toplumu, hatta kendisi anlamasını,kavramasını ve bu alandaki olayları açıklamayı bilmesini sağlar. Ama sadece bununla kalırsa bilimsel bilgi pasif, durağan bir bilgi; insan kafasında bir süs olur. Oysa bilimsel bilgi sadece anlama, kavrama ve açıklamakla yetinmez, kişide bir güç haline gelir, onun tabiatı kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilmesini ve değiştirmesini sağlar. Bilimin amaçları konusunda birbirine zıt ikigörüş vardır. Bazılarına göre bilim, sadece gerçeklerin açığa çıkmasına yardım eder. Bu nedenle bilimin hayata uygulanmasında veya bilimi hayatın hizmetine vermekte fazla bencil davranmamalıdır. Pragmatizm ve utilitarizm gibi bazı görüşler de bilimin esas amacının,insan hayatını kolaylaştırmak olduğunu savunurlar. Bilim tarihçilerinin yaygın kanaati, tarihte antik Yunanlıların bilimsel çalışmayı neredeyse hiçbir maddî menfaat beklemeden yapmış olmaları; buna karşılık Romalıların faydacı davrandığı ve sadece teknolojiye uygulayacakları bilgi ile meşgul olduklarıdır.Çağdaş uygarlık ve modern endüstri, her türlü doğa güçlerinden yararlanmak istiyor.Bunun da yolu, bilim vasıtasıyla doğa kanunlarını bulmak ve kontrollü olarak insan hizmetine sokmaktır. Bazı bilim adamları salt teorik çalışmayı sever ve gerçeğin peşinde koşarken hiçbir zaman maddî çıkar düşünmüyor; bazıları ise özellikle hayatta uygulanabilecek insana güç kazandırabilecek bilgiler peşinde koşuyor. Bazı bilimler daha ziyade saf bilim, bazı bilimler de uygulamalı bilimlerdir. Bazı bilimlerde teorik çalışmalar bazı bilimlerde iseuygulamalı çalışmalar daha çoktur. Meselâtıp, mühendislik, tarım ve hayvancılık, sosyoloji ve iktisat teorik olmaktan ziyade uygulamalı bilimlerdir. Hatta sosyoloji,politika, tarih gibi bilimlerde teorik zemin son derece azdır. Bilimin hayatla iç içe olmasının en güzel örneklerini tıp bilimi ve uygulamalarında görmekteyiz. Röntgen ışımaları, tomografi cihazları, ölçme âletleri, biyoloji, tıbbi kimya,klinik psikoloji v.s. vasıtasıyla âdeta bütünbilimler insan sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Tarım ve hayvancılıktaki yeni gelişmelerde,yeni bitki ve hayvan kültürlemelerinde, herşey bilimsel bilgiye göre olmaktadır. Şu andagıda mühendisliği olmadan insanın sağlıklıbeslenmesi mümkün müdür? Metalurji, boya,kağıt, cam, porselen v.s. alanlarında yenibilgi sistemleri egemendir. Makine, elektrik vekimya sanayileri bu alandaki saf bilimsel çalışmalardan doğmuştur. Artık bilimsel bilgiye dayanmayan sanayi ve teknoloji kısazamanda gerileyip kapanmaktadır.